BRAFE PERSONAL TRAINING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten met BRAFE Personal Training. De omschrijving van het traject en de duur ervan treft u aan bij de betaling middels ons online betaal- en reserveringssysteem. De aard van deze overeenkomst is dat u BRAFE Personal Training voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van dit programma. BRAFE Personal Training is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Bij alle abonnementen hanteren wij één maand opzegtermijn.

Artikel 2: aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden, aanbevolen door BRAFE Personal Training.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij dat BRAFE Personal Training van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de installaties, conditie en trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij BRAFE Personal Training van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of –scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie , onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door BRAFE Personal Training. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door BRAFE Personal Training die de tests en trainingen uitvoert wordt gevraagd. BRAFE Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 3: prijzen, betalingen en lidmaatschap.
U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze inhuurovereenkomst met BRAFE Personal Training niet overdraagbaar of toewijsbaar is. Trainingen dienen vooraf te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. U begrijpt dat BRAFE Personal Training het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 4: annuleringen of te laat komen
U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf te worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met BRAFE Personal Training bij te wonen zoals gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een nadere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 5: bijzondere afspraken
U begrijpt dat BRAFE Personal Training niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die gemaakt zijn met BRAFE Personal Training, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

OMHOOG